καλωσόρισμα - welcome

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Ένα “site” στο διαδίκτυο είναι σαν ένα σπίτι, και σεις, σαν επισκέπτες στο δικό μου, είσθε ευπροσδεκτοι. Δουλειά και κόποι μιας ζωής, αναζητήσεις  και όνειρα, είναι μαζεμένα εδώ, εκτεθειμένα για σας.

Ξεκίνημα, αγώνας και πορεία προς την ολοκλήρωση.

         Είναι ταξινομημένα σε 21 ενότητες  με μια σύντομη εισήγηση στην καθεμιά και με πλήρη εικονική κάλυψη.

         A “site” in the web is like a home, and you, as my guests in my own, are welcome. Work and toiling of a whole life, dreams and searching for truth, any truth, are gathered here and presented to you.
An adventure in life and art.

         They are classified in 21 groups with a short introduction in each and full illustrated coverage.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Development by  AdTech  2009